Saffier

dhs gaat veel verder dan het afvinken van de SLA-checklist

Saffier is een organisatie die (ouder wordende) mensen ondersteunt in het zichzelf kunnen zijn en blijven, of ze nu zelfstandig wonen of in een van de Saffier locaties. Saffier levert zorg op een aantal specialistische gebieden, waaronder geriatrische revalidatie, dementie, NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en het syndroom van Korsakov. Voor het in kaart brengen van zijn ICT-landschap in 2016 en het moderniseren daarvan, nam de Saffier Groep dhs in de arm.

In 2016 liep Saffier tegen een aantal IT-gerelateerde uitdagingen aan. Zo traden er regelmatig storingen in de IT-keten op, was er sprake van een reactief systeem met beperkte mogelijkheden voor monitoring en tooling en daarmee was de dienstverlening niet te borgen. “Er was behoefte aan een ervaren partij die kortcyclisch een verbetertraject kon vormgeven door de analyse te verzorgen en oplossingen aan te dragen,” aldus Gerbrand de Jong, IT-manager bij Saffier.

24/7 support contract

dhs stelde voor Saffier een stappenplan op. Dat plan resulteerde in nieuwe servers, een nieuwe back-upomgeving, een monitoringsysteem en uiteindelijk ook in een 24/7 supportcontract. “Verschillende dhs-medewerkers kregen een rol in onze operationele ICT-werkzaamheden, van structureel on-site en remote systeembeheer tot advisering over toekomstige oplossingen en functioneel ontwerp. Saffier heeft het als zeer prettig ervaren dat alles – van het opstellen van de initiële analyse tot en met de uiteindelijke uitvoering van het stappenplan – met ons werd overlegd. Er was sprake van een heus partnership.”

Optimalisatie is een continu proces

De Jong zegt dhs te hebben leren kennen als een bedrijf dat hart heeft voor zijn klanten. “Er zijn partijen die simpelweg de takenlijst afwerken zoals gedefinieerd in de SLA-overeenkomst. Maar dhs gaat veel verder. Wij blijven steeds in gesprek over ontwikkelingen, plannen en het evalueren van de dienstverlening want optimalisatie is een continu proces. dhs snapt wie we zijn, waar we mee bezig zijn, wat de aandachtspunten in het proces zijn en speelt daarop in. Dit geldt zowel voor complexe vraagstukken als voor kleine(re) procesoptimalisaties. Toen wij onlangs een overname deden, dachten ze proactief mee over inrichtingsvraagstukken, de transitie en welke rol ze daarin zouden kunnen spelen en over de LEAN-inrichting van de poolclusters die worden gehanteerd. Daarnaast maken ze in goed overleg met spoed capaciteit vrij als verstoringen optreden; een zeer geruststellende gedachte.”

Afscheid

Het was dan ook met pijn in het hart dat Saffier onlangs afscheid heeft moeten nemen van dhs. “dhs is een steun en toeverlaat geweest in het beheren van onze serveromgeving, maar is minder thuis in het beheer van specifieke applicaties die in de VVT (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties, red.) sector worden gebruikt. En dat is logisch. Inmiddels hebben we een partij gevonden met specifiekere kennis op dit gebied. En ook toen we dhs vertelden dat we een andere partner in de arm zouden gaan nemen, zijn ze ons optimaal blijven ondersteunen. Het dhs-team zet zich in voor een meer dan warme overdracht. Die inzet en betrokkenheid is wat mij betreft echt kenmerkend voor de dhs-manier van werken.”